Krav om utdanning ved hestehold fjernet

07.01.2010

Lanbruks og Matdepartementet har opphevet kravet om utdanning for dem som holder mer enn 10 hester. Avgjørelsen har kommet etter en høringsrunde der man ba om innspill til forslaget om å utsette tidspunktet for når kravene skulle gjelde.
Etter det NHS forstår, vil det ikke lengre være krav om å gå et eget kurs for dem som ikke kan vise til formell hestekompetanse. Mange av utdanningstilbudene ved NHS er såkalt kompetansegivende.
Mattilsynet understreker at det generelle kravet om kompetanse fortsatt gjelder. Mattilsynet kommer nå til å gå gjennom disse kravene i løpet av 2010 for å tydeliggjøre hva som skal gjelde framover.