Lønnsomt hestehold?

19.01.2010

Å oppnå lønnsomhet i hesteholdet på linje med annet husdyrhold er et vesentlig mål for norsk hestenæring.En analyse i Rogaland viser at timelønna kan variere fra 58 til 246 kr pr time for den som driver med hest som tilleggsnæring.Det er Norsk Institutt for Landbruksforskning (NILF) som har laget rapporten på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland. Et viktig vilkår for å lykkes er at den lokale forvaltningen vises positiv innstilling og bidrar med å legge til rette for hestehold, viser rapporten. Du kan lese hele rapporten her