Stalldrift (stallmester) kurs

ill.foto
Skrevet av Lena R. Erfjord,  15.01.2010

I samabeid med Høgskolen i Hedmark tilbyr vi kurs i STALLDRIFT (tidligere kalt stallmester) her ved Norsk Hestesenter

Mål med kurset: Elevene skal oppnå kompetanse for å drive en større stall ut fra økonomiske, sikkerhetsmessige og hestefaglige normer og etiske prinsipper. I kompetansen inngår også kunnskaper om lover og forskrifter, arbeidsmiljø, samt evne til personal- og kundebehandling.

Innhold: Økonomi, administrasjon, HMS, tekniske anlegg, arbeidsmiljø, hestekunnskap, fôringskunnskap, veterinærkunnskap, lover og forskrifter, vask og vedlikehold av bygninger, kundebehandling og personalledelse.

Tidsrom: 1.3-21.5.2009
I uke 13 og 14 skal studentene jobbe hjemme med prosjektoppgave

Kursavgift: kr. 39.500,-

De som ønsker å få høgskolepoeng for utdanningstilbudet, må søke om å bli tatt som student ved høgskolen og betale en tilleggsavgift. Nærmere opplysninger om dette gis av Norsk Hestesenter, send e-post til kurs@nhest.no eller ring 61 16 55 00.

Søknadsfrist 31.1.2010
Søknad kan du legge inn her eller sende e-post tl kurs@nhest.no