Styremøte NHS

22.01.2010

Lørdag 23.januar møtes styret ved Norsk Hestesenter. På sakslista står blant annet foreløpig regnskap for 2009 samt driftsbudsjett for 2010. Andre tema er sted for bruksprøver for nordlandshest/lyngshest samt avlsplan for samme rase.Midler til avlsfremmende tiltak skal fordeles, mens kompetansekrav for undervisningspersonale ved NHS skal opp til diskusjon. Anne Kathrine Fossum har nå tiltrådt som styreleder ved Norsk Hestesenter.