Unghester søkes til ridelærer (2) i høst

Ridelærer (1) under dressurtrening i vår. Nå søker NHS unghester til ridelærer (2)-.utdanningen som starter i august.
Skrevet av Kari Hustad,  26.07.2010

NHS søker unghester til innridning på ridelærer (2)-utdanningen i høst. Oppstart er 23.august, og programmet går over 6 uker med mulighet for forlengelse etter nærmere avtale. Ansvarlige for unghestene mens de står på Starum vil være faglærerne på NHS i henholdsvis dressur (Trude Vaslestad), sprang (Hanne Dahl og Trond Clemmetsen) og feltritt (Christien Kloos). Ridelærerstudentene vil ha det daglige ansvaret for unghestene med tett oppfølging fra faglærerne. Varmblods ridehester prioriteres, men andre raser er også velkommen til å søke.
Pris for 6 uker: Kr 6.000. Opplegget innbefatter genenrell håndtering, saltemming, longering, tømmekjøring, løshopping og innridning. I prisen inngår oppstalling og skoing.
Påmelding og nærmere opplysninger får du hos Trude Vaslestad, NHS, mobil 918 02 691.