Representantskapet diskuterer NHS-strategi

Skrevet av Kari Hustad,  08.06.2010

Hva skal være de mest sentrale oppgavene for NHS framover-slik din organisasjon ser det? Dette skal representantene for de 16 stifterorganisasjonene svare på når de møtes til representantskapsmøte på Starum torsdag 10.juni. Norsk Hestesenter utarbeidet i 2005 og 2006 en strategi for perioden 2007-2011. Strategiperioden går mot slutten og styret ønsker å starte en prosess med sikte på rullering av planen. Strategiplanen er omfattende og har mange tiltak, og mye av det planen tar opp er gjennomført. Representantskapet er orientert om gjennomføringen gjennom årlig behandling av budsjetter, planer, regnskap og årsberetning. Styret ser for seg at mange av innsatsområdene i den eksisterende planen skal videreføres i ny strategiplan. I tillegg ønsker styret å sette mer fokus på driften av Norsk Hestesenter og samhandlingen med andre. I den forbindelse ønsker styret at hver organisasjon holder et forberedt innlegg på 5 minutter hvor representantene gir noen svar på følgende spørsmål: ·        
1. Hva ser dere på som sentrale oppgaver for Norsk Hestesenter i forhold til egen organisasjon ? 2. Hvilke forventninger har dere til Norsk Hestesenter ? 
I tillegg til diskusjonenen om strategi skal representantskapet behandle årsmelding og regnskap. President i representantskapet er Camilla Skotvedt.