Svensk- norsk hesteforskningsmøte

Styret i Stiftelsen Hästforskning fra v Bjørn Iversen, Hans Örjan Nohrstedt, Peter Kallings (forskningssjef), Eva Petterson, Pekka Olson og Stefan Johanson (styreleder).Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  22.06.2010

Styret i Stiftelsen Hästforskning har besøkt Starum i to dager. Styret, som fordeler 17 millioner kroner hvert år til hesteforskning i Norge og Sverige, ønsket å legge et styremøte til Norsk Hestesenter for å bli bedre kjent med norsk hestenæring. Norsk representant i styret er Bjørn Iversen. Stiftelsen Hästforskning har sitt sete i Stockholm. Den nye svensk-norske hesteforskningsavtalen kom igang ifjor. Avtalen administreres fra norsk side fra NHS.
Frist for å søke midler gjennom avtalen er 1.oktober. Tema under møtet på Starum var blant annet gjennomgang av forrige søknadsomgang, framtidig strategi og kommunikasjon. I løpet av besøket ble det også tid til en tur rundt på anlegget der styret blant annet fikk beundre og fotografere kaldblodshingsten Briskeby Philip (bildet).