Tilgjengelige hingster norske raser

1.premie-hingsten Perakrossen. Foto: Kjersti Nerbråten
07.06.2010

I forbindelse med at NHS i vår har sendt ut kåringsbrev til aktuelle hingsteeiere, har vi bedt om tilbakemelding om hvor hingsten står i avlssesongen 2010. Dette gjelder kåra hingster av de særnorske rasene. På basis av tilbakemeldingene vi har fått har vi laget en oversikt som du kan lese her.