Fødselsmeldinger på vei ut- nye regler for hestepass

Foto: Steinar Bendiksvoll
Skrevet av Kari Hustad,  14.05.2010

Fødselslmeldinger for årets føll er sendes nå ut fra NHS. Meldingene sendes til dem som NHS har registrert som eier av hoppa. I sommer innføres det nye regler fra Mattilsynet som sier at alle hester skal ha pass innen de er 6 måneder gamle eller innen 31.desember i fødselsåret. Selv om de aller fleste oppdretterene er flinke til å følge opp, vil vi be om at fødelsmeldingen returenes så snart som mulig. Fødselsmeldingene danner grunnlag for all videre registrering og statistikkføring.
Fødeselsmeldingene er sendt ut med B-post, noe som medfører at det vil gå noen dager før brevet kommer fram til mottaker.
Den nye forskriften fra Mattilsynet er har blitt mer restriktivmed når hestepasset skal følge hesten. Kun ved turer til fots og på beite, behøver ikke passet være i nærheten. Forutsetningen er da at passet kan skaffes til veie innen 3 timer.
Vennligst merk at frist for innsending av fødelsmeldingen er 1.oktober.