Gjødsel: Heste-Norges nye inntektskilde

En ny veileder viser hvordan man komposterer hestemøkk. Foto: Kari Hustad, NHS
Skrevet av Kari Hustad,  05.05.2010

Visste du at en hest produserer 6,7 tonn gjødsel pr år? Med utgangspunkt i at vi har 60 000 hester i Norge, produserer de tilsammen 400 000 tonn gjødsel pr år. Nå er det laget en veileder for hvordan man kan kompostere hestemøkk slik at den kan selges istedet for at den er en ren utgiftspost. Kompostering er særlig egnet ved trenerstaller, ridsesentre eller andre staller med et stort antall hester. Kompostering av hestegjødsel er enkelt, men krever at man har areal for kompost, lufting og lagring.
Veiledningen er laget av IRIS (International Institute of Research og Stavanger AS) på oppdrag av Fylkesmannen i Rogaland. I veiledningen går det også fram hvilke regler som gjelder for behandling av hestegjødsel generelt. Du kan laste ned en enkel versjon av veiledningen her. Den komplette veiledningen finner du her.