Hest i næring i revidert statsbudsjett

Skattedirektoratet og Skatt Øst besøkte NHS ifjor for å få en orientering on hestenæringen i Norge
12.05.2010

Regjeringen kommer med positive signaler om hest i næring i det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram igår. Her kommer det blant annet fram at regjeringen ønsker å komme tilbake til mva-spørsmålet rundt premier vunnet i trav-og galoppløp. Det understrekes også at skatteetaten arbeider med å lage en veiledning for både skatteetaten og bransjen som handler om hvordan hestebransjen skal behandles. I dokumentet står det følgende:

St. melding nr 2
3.4.3 Merverdiavgift og hestebransjen
Det arbeides med en veileder for skatteetaten og bransjen med hensyn til kriterier for næringsklassifisering av hestehold. Målsettingen med dette er å bidra til å oppfylle Regjeringens mål om at utøvere som over noe tid har realistiske muligheter til å gå med overskudd og for øvrig oppfyller de generelle vilkårene for næringsklassifisering, faktisk også får slik klassifisering, jf. St.meld. nr. 2 (2008-2009) avsnitt 3.7.4. I denne sammenheng kan det også være naturlig med en gjennomgang av den merverdiavgiftsmessige behandlingen avpengepremier vunnet i trav- og galoppløp. Når det gjelder den merverdiavgiftsmessige behandlingen av pengepremier vunnet i trav- og galoppløp, tar Regjeringen sikte på å komme med en nærmere vurdering av disse spørsmålene i statsbudsjettet for 2011.