Kvalitetssystem på NHS godkjent

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  10.05.2010

NHS har nå fått godkjent sitt nye system for kvalitetssikring av ridelærer og travtrenerutdanningen. I systemet ligger det et detaljert reglement som blant annet handler om rutiner ved eksamen, i tillegg til at systemet har tydelige rutiner ved evaluering av utdanningstilbudene. Det er NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) som har godkjent det nye systemet.
- Dette er et viktig framskritt for oss, og godkjenningen gir oss mulighet til å kunne utvikle fagskoletilbudene ved NHS videre, sier rektor ved NHS, Arne Amlien.
Det nye kvalitetssikringssystemet er på ca 40 tettskrevne sider. Andre stikkord for kvalitetssikringen er at studentene skal være representert i styret, råd og utvalg når studentsaker behandles.