Landslaget for dølehest sponser hoppeeierne

Dølehoppe med føll i Sikkilsdalen. Foto: Kari Hustad
31.05.2010

Styret i Landslaget for dølehest har bestemt å stimulere til at hoppeeierne bruker 3 og 4 år gamle hingster i avlssesongen 2010. Landslaget for dølehest betaler 500 kr av springpengene til hoppeeiere som benytter slike hingster, under forutsetning av at springpengene er på minimum 3000 kr. Refusjon utbetales mot at Landslaget mottar dokumentasjon innen 31.12.2010.