Meldte åringer Lom 19.juni

Opptog under fjordingsmartnan i Lom 2009
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  18.05.2010

Nå er lista over meldte åringer til utstillingen som avholdes under fjordingsmartnan i Lom 19.juni klar. I tillegg til hestene på lista er det er meldt hele ni hester som ikke pr i dag er ferdig registerert, de kommer med på utstillingen hvis de blir ferdig reg. innen katalogmanuset skal tas ut fra Norsk Hestesenter. Link til Fjordingsmartnans hjemmeside finner du her.