Register over sertifiserte kusker

Fra en kuskeprøve på Starum. Foto: Lena R. Erfjord
Skrevet av Kari Hustad,  05.05.2010

NHS utdanner stadig flere kusker med sertifikat for å kunne påta seg kjøreoppdrag. Det finnes nå over 120 sertifiserte kusker som er fordelt over hele landet. NHS har samlet dem i et eget register slik at de som ønsker å bruke dem til et oppdrag med hest og vogn kan finne dem her. For å kunne få kuskesertfikat må man gå gjennom en teoriprøve og en praktisk prøve. Registret over sertfiserte kusker finner du her .