Informasjon vedrørende den fremtidige dommerutdanningen ved Norsk Hestesenter

Dommere, bestyrer og aspirant i arbeid på Nordfjordeid 2009 Foto: Kjersti Nerbråten
26.03.2010

Styret i Norsk Hestesenter la i fjor høst føringer for at det skal settes økt fokus på dommerutdanningen.
På bakgrunn av dette vil dagens utdanningsløp nå bli evaluert, og endringer i organisering samt oppbygging vil bli foretatt.

Det understrekes at det tette samarbeidet med organisasjonene vil bli opprettholdt. Intensjonen med denne gjennomgangen er å gjøre utdanningen enda bedre slik at vi i enda større grad sikrer kompetanse og utvikling hos våre fremtidige dommere.

Vårens eksteriørdommeraspirantkurs ble utsatt i påvente av dette arbeidet. Målet er å få det nye opplegget på plass i løpet av høsten, slik at aspirantene kommer videre i sin utdanning og nye aspiranter kan tas inn.

Den nye ordningen vil bli iverksatt fra januar 2011, men aspiranter som har påbegynt utdanningen vil selvsagt bli ivaretatt i en overgangsordning.
Ytterligere informasjon om arbeidsform og videre framdriftsplan vil bli lagt ut på hjemmesida vår etter påske.