Landbruksministeren på samråd: NHS presenterte hestenæringa

Norske hester vil ha norskprodusert grovfôr. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  09.03.2010

Landbruks-ogmatminister Lars Peder Brekk var i går på Lillehammer der han hadde invitert til samråd med landbruksnæringa. 160 deltakere fra Hedmark og Oppland var på plass. Bakgrunnen er at statsråden ønsket innspill til hvordan landbrukspolitikken skal utformes framover. Den nye stortingsmeldinga om landbruk og mat skal legges fram våren 2011. Det er 10 år siden forrige melding. Både NHS-direktør Vegard Thune og rektor Arne Amlien var på talerstolen under samrådet, og begge talte hestenæringas sak. Amlien la fram utdanningstilbudet på Starum, mens Vegard Thune understreket at hesten er en svært viktig aktør som en del av et framtidsrettet landbruk som skal drives over hele landet. Siden forrige stortingsmelding om landbruket har hestetallet økt med 20 000. Vi regner med at det finnes om lag 60 000 hester i Norge i dag, og for hver 10.hest skapes ett årsverk - de fleste i distriktene. Hesten bidrar dermed til å styrke bosettinga i bygde-Norge. Samtidig er hesten et bindeledd mellom landbruk og samfunnet for øvrig. Hesten har sin plass både på bygda og i storbyen. Hesten trenger godt grovfôr, og her trengs det flere norske produsenter. Dessuten fyller hesten tomme driftsbygninger, og den pleier kulturlandskapet. Dessuten er hesten på full fart inn i landbruket igjen gjennom ”Inn på tunet”. Hesten brukes også i stadig større grad i helsesammenheng og i tursime.
Den store utfordringen ligger imidlertid i å gi hestenæringa samme skattemessige forhold som andre næringer det er naturlig å sammenligne med. Behovet for å styrke hestekompetansen er også tilstede, og her spiller NHS en viktig rolle.