NYHET: Bachelorgrad i hestefag

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad, NHS,  19.03.2010

Høsten 2010 tilbyr UMB (Universitetet for Miljø-og Biovitenskap) et nytt studium: Bachelorgrad i hestefag. Studiet skjer i samarbeid med NHS ved at undervisningen legges til Starum i opptil 3 uker pr semester. Resten foregår ved UMB på Ås.

Det treårige studiet gir kompetanse innen avl, ernæring og atferd hos hest. Undervisningen består av forskningsbaserte forelesninger, kollokvier, oppgaveskriving, studieturer og fordypning i selvvalgte tema.

Som ferdig utdannet kan du være med på å styrke hestenæringa i Norge med din kompetanse. En rekke videregående skoler (nærmere 30) har hestefag som studieretning, og ved å videreutdanne seg som lærer kan man søke jobber her.
Mange landbruks-og næringsavdelinger i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannskontor mangler kunnskap om hest. De som tar bachelorgraden i hestefag vil derfor kunne være viktige folk innenfor planlegging og rådgivning.
Dersom man planlegger å starte eget hesteforetak eller jobbe med drift av hestesentre/ridesentre kan bachelorgraden være svært nyttig. Det samme gjelder det sterkt voksende fagfeltet hest/helse. En rekke helseinstitusjoner i Norge bruker hest som en del av behandlings eller rehabiliteringstilbudet, i tillegg til at landbruksmyndighetene satser sterkt på prosjektet "Inn på tunet" på norske gårdsbruk. Hesten spiller en stadig viktiger rolle her. Med det øker også behovet for hestekompteanse. 

Søknadsfrist er 15.april

Nærmere info om oppbyggingen av studiet, bacheloroppgaven og utveksingsmuligheter under studiet finner du her
Info om opptakskrav og kontaktpersoner på UMB finner du her