Utvida bruksprøve nordlandshest/lyngshest er i gang

Høyheims Ask før kjøring
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  16.03.2010

Fem hingster møtte fram til utvida bruksprøve på Starum mandag 15.mars. På inntaksdagen ble alle hingstene vist i kjøring og ridning av eier eller representant for eier. De fem hingstene er: Waltenberg Odin, Høyheims Ask, Dagdyljuøias Ari, Fennefos Ylving og Skogheims Grane.

Under de utvida bruksprøvene skal hingstene gjennom kjøring med lett vogn, arbeidskjøring, ridning og løshopping. Dessuten vil hingstens oppførsel på stall og ellers under testen bli registrert samt at hingstene skal gjennom veterinærundersøkelser. Hingstene går også i luftegård hver dag.

Avslutningen blir fordelt på ettermiddagen 22.april og formiddagen 23.april, mer informasjon om dette kommer seinere.

Her er noen bilder fra inntaksdagen (alle foto Kjersti Nerbråten):

Waltenberg Odin

Skogheims Grane

Skogheims Grane

 

Høyheims Ask

Høyheims Ask

Fennfoss Ylving

Fennefoss Ylving

 Dagdyljuøias Ari

Dagdyljuøias Ari