Nye avtaler klare: Ferdsel med hest på fremmed grunn

De fem nasjonale organisasjonene har alle godkjent de to avtalene som regulerer ferdsel med hest på fremmed grunn.Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  05.11.2010

5 store heste-og grunneierorganisasjoner har nå blitt enige om en ny avtale som anbefales brukt av hesteeiere og grunneiere. Avtalene er laget for å forhindre at det oppstår problemer i forbindelse med ferdsel med hest på fremmed grunn, det vil si områder som hesteeieren ikke eier selv. Det er oppnådd enighet om to avtaler- en beregnet på privatpersoner med lite hestehold, den andre er en mer omfattende avtale. Følgende organisasjoner har godkjent avtalene: Norges Bondelag, Norsk Skogeierforbund, Norges Rytterforbund, Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter.

Du finner den enkle avtalen her, og den mer omfattende avtalen her.