Utfordringer for de særnorske hesterasene

Nordlandshest/Lyngshest på beite.
Skrevet av Kari Hustad,  02.11.2010

Hvordan sikre fortsatt sunne hester av de særnorske rasene som folk vil ha? Utfordringene er mange, og de krever kloke svar. Noen av spørsmålene ble tatt opp under et møte tidligere i år der representanter fra Landslaget for Dølehest, Norges Fjordhestlag, Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest, Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter deltok. Aktuelle tema var utvida bruksprøver, bedekningstall og arvegrad for egenskaper i avlsmålet. Du finner møtereferatet her.