Eksteriørindekser fjordhest.

Høyest eksteriørindeks av alle hopper og unghester vist i 2010, Frøken Frøya 1.pr. I i kvalitet på Øksnevad, hoppa eies av Solveig S. Larsen, Vigrestad. Foto: Åse Ravndal
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  11.10.2010

De siste årene har det, som et forsøk, vært utarbeidet indekser basert på utstillingsresultater for fjordhester. Grunnlaget for indeksberegningen er utarbeidet av professor ved NVH Nils Ivar Dolvik.

Vektingen av egenskaper blir gjort jf. gjeldende avlsplan: Eksteriør 50 % (hvorav type og preg blir vekta med 20 %, kropp og muskulatur 10 %, bein og beinkvalitet 10 % og bevegelser 10 %), bruksegenskaper vektes 30 %, lynne 10 % og holdbarhet 10 % (holdbarhet har i praksis vært veterinærkarakteren på hingsteutstillinger). Når man har alle disse vediene for et utvalg viste hester, vil man kunne regne ut avlsvedien til hvert enkelt individ 

På hoppe- og unghestutstillinger er det kun et fåtall av hestene som får karakterer for bruksprøver, lynne og holdbarhet, vi har valgt å ikke utarbeide en avlsverdi basert på fiktive tall for denne gruppen. Derfor er det kun eksteriørindeksen som er utarbeidet for viste hopper og unghester 2010, liste over disse finner du her.