Internasjonalt møte på Starum

Fra EEN møte på Saumur i Frankrike i februar!
Skrevet av Lena R. Erfjord,  03.10.2010

Mandag og tirsdag til uken får vi besøk fra skoler i Europa som utdanner ridelærere. Vi skal avholde møte i EEN - European Equestrian Network. Dette nettverket jobber for å samkjøre ridelærerutdanningene i Europa slik at man er på samme nivå og ferdigheter om man er utdannet i Norge eller et av de andre landene.
Søndag kveld ankommer delegatene fra Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland og Portugal. Tema for dette møtet er unghestutdanning på Ridelærer (II) nivå. Våre 11 studenter skal vise sitt arbeide praktisk, samt en video som er produsert. I tillegg skal de undervise studenter møtedeltagerne har med til møtet!