Bachelor-studenter på studietur

Maraton-kjøring var en spennende opplevelse for studentene som aldri hadde prøvd det før. Øystein Bakken på NHS er kusk bak Tin-Tin, mens studentene fikk være groom. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad, NHS,  13.09.2010

I høst startet UMB et nytt bachelor-studium som rendyrker hestefaget. Responsen var overveldende, da studiet fikk 60 søkere. Det nye studiet organiseres i samarbeid med NHS. Nylig var de 18 studentene på en bli-kjent- tur på Starum med innlagte bedriftsbesøk. På NHS fikk de en presentasjon av virksomheten her pluss en omvisning på anlegget. Seinere på dagen gikk turen til Biri travbane der sportssjef Romund Østbø forklarte hvordan en travbane drives i tillegg til at han presenterte fakta om norsk travsport. 
Om kvelden var det en rekke "nær hesten"-opplevelser som sto i fokus på Starum. Rundt 15 av Starums-hestene var i sving i alt fra maratonkjøring, tandemvogn-kjøring og ridetime i det lille ridehuset. For den som hadde liten rideerfaring var det gøy å prøve seg i salen, mens de med rideerfaring fikk prøve seg med
kjørehestene og traverne.
På dag to gikk turen til Gran på Hadeland for å besøke Morten Antonsen som i mange år har tilbudt terapiridning og som i tillegg driver som travtrener og oppdretter. Like ved Mortens gård på Granavollen ligger Helgaker gård som også har satset på hest, med med et helt annet konsept. Gården er omgjort til et konferanssenter, og grupper som ønsker det kan benytte hest for å videreutvikle kommunkasjon og samhandling. Her brukes hesten for å få folk til å trene på situasjoner uten å bruke de tekniske kommunikasjonsformene. 
Siste stopp på turen var hos Cecilie Kilde som driver rideskole på Finstadjordet i Akershus. Her fikk studentene et innblikk i hvordan en rideskole driftes. Rideskoledrift er en næringsvei som også kan karakteriseres som en livsstil, ifølge Cecile.