NHS blir sekretariat for Landslaget for dølehest

Dølehingsten Gjerde Blæsen i Sikkilsdalen i sommer. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  23.09.2010

NHS har nå inngått avtale med Landslaget for dølehest om å være sekretarat for organisasjonen. Avtalen innebærer at NHS mot et avtalt honorar påtar seg sekretærfunsjonen for styret, protokollføring, korrespondanse og inn-og utbetalinger. NHS skal også ha oppdateringsansvar for lagets hjemmeside, samt sende ut lagets medlemsblad.