Nye fagskoletilbud og lengre ridelærereutdanning

Skrevet av Kari Hustad,  21.09.2010

Styret ved NHS møtes på Starum 22.september. Saker som skal behandles er blant annet utvidelse av ridelærerstudiet, nye fagskoletilbud og de nasjonale hestesentrene. Styret skal behandle et forslag om å innføre to nye fagskoleutdanninger ved NHS. Det ene studietilbudet har fått tittelen Hest og hestehold mens det andre er Galopptrenerutdanning. Dersom de to nye fagaskoletilbudene blir godkjent vil studentene få lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Det er NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) som godkjenner utdanningen.  
Styret skal også behandle et forslag om å utvider Ridelærer(I) fra 21 til 42 uker. Fra flere hold, blant annet tidligere studenter, har det vært en klar oppfatning om at studiet presser sammen for mye på 21 uker. Forslaget innebærer at Ridelærer (I) utvides med en praksisdel.
En modell for de tre nasjonale hestesentrene står også på styrets sakskart. En gruppe har hatt som mandag å foreslå ny organisasjonsmodell for Norsk Hestesenter, Norsk Fjordhestesenter og Nord-Norsk Hestesenter. Utvalget har karrtlagt investeringsbehovet i de kommende fem åra for de tre sentrene samt at de har vurdert ulike finansieringsløsninger.