Viktig informasjon til hingsteholdere og oppdrettere

Kaldblodsføll i Sikkilsdalen 2010. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Ada Engødegård,  21.09.2010

1. oktober er fristen for å sende inn bedekningslister for de avlsgodkjente hingstene. Alle hopper som har vært ført til hingsten i avlssesongen 2010 skal påføres lista. Bedekningslistene skal sendes hit til Norsk Hestesenter med kopi til raseorganisasjonen. Bedekningslister og springsedler kan fås ved henvendelse til oss, på e-post: nhest@nhest.no eller tlf 61 16 55 00.
Innsending av bedekningslister etter denne fristen (eller senere tilføyelser) medfører et gebyr på kr 1000,-.

Samme dag er også frist for å sende inn fødselsmeldinger for årets føll. Oppdretter vil bli belastet registreringsavgift for fødselsmeldinger mottatt senere.