Forskere spør hestefolk om fôring

Fôring av høy på Starum. Foto:Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  01.04.2011

2500 hesteeiere har nylig fått et spørreskjema i posten. Avsender er tre norske forskningsinstitusjoner som har en rekke spørsmål de ønsker svar på rundt hestehold og fôring. De som deltar i undersøkelsen vil dermed bidra til å øke kunnskapen om norsk hestehold. Det er Norsk Senter for Bygdeforskning, Bioforsk og Norges Veterinærhøgskole som nå kjører et større hesteforskningsporsjekt i samarbeid med Sveriges Lantbruksuniversitet, Norsk Hestesenter og Addcon. Prosjektet har som tittel "God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskapning og betre helse". Forskerne vil øke kunnskapen rundt grovfôr til hest, verdikjeder og ringvirkninger av norsk hestehold mer generelt. Spørreundersøkelsen vil gi forskerne viktig informasjon rundt fôring, fôringsrutiner og fôringsrelaterte sykdommer knytta til hest.
Du kan lese mer om forskningsprosjektet her.