Mer norskprodusert grovfôr til hest: Bra for bønder og hestefolk

15.04.2011

En oversikt gjengitt i Bondebladet i dag gir interessante perspektiver for grovfôrproduksjonen i Norge. Mens beregninger tyder på inntektsfall på over 50 000 kr for bønder som driver med korn, potet og kraftfôrbasert husdyrproduksjon, ser det lyst for for bønder som produserer grovfôr. De tilhører den eneste driftsgreinen som kan regne med positiv inntektsutvikling i år,
Dette er gode nyheter også for norsk hestenæring som ønsker kortreist mat til de rundt 100 000 hestene som finnes her i landet. Mange hesteeiere må bestille høy og ensliasje fra andre kanter av landet eller til og med fra Sverige og Estland fordi  tilgangen i nærområdet er for dårlig. Stadig flere bønder har etterhvert startet produskjon av grovfôr som er tilpasset hest, men det er ennå behov for økt produksjon til norske hesteeiere. Og nå viser altså tall at det er gunstig for bøndene å satse på nettopp grovfôr.
Beregningene kommer fra den såkalte Budsjettnemnda, og tallene vil danne grunnlag for arbeidet med kravene i årets jorbruksavtale, melder Bondebladet.