Pelles salmakerlag - for deg som har tatt salmakerkurs på NHS

Skrevet av Lena R. Erfjord,  18.04.2011

Pelles salmakerlag er en forening for de som har gått salmaker kurs på Norsk Hestesenter.
Laget ble stiftet 1994.
De skal ha sitt årsmøte her på Starum lørdag 30. april. Innkalling finner du her. 

I forkant av årsmøtet er det mulig for medlemmer av laget å komme til Norsk Hestesenter og benytte verkestedet til en arbeidssamling. Man kan komme torsdag 28. april. Det vil bli festmiddag lørdag kveld. Mer info finner du her  
Påmelding til arbeidssamling og festmiddag sendes til  Kjersti Neeven, kjersti-priv@hotmail.no  så raskt som mulig.

Årsberetning for Pelles Salmakerlag 2010 finner du her.

Har du tatt et eller flere salmakerkurs på Norsk Hestesenter og ønsker å bli medlem kan du kontakte leder i Pelles Salmakerlag Torill Johnstad Venåsen på tlf. 907 92 767.