Søknadskjema for godkjenning av importsæd

ill. foto
Skrevet av Lena R. Erfjord,  01.04.2011

Import av sæd er tillatt for alle raser. for varmblodstravere er det egen søknadsprosedyre og disse blir gjennomgått og godkjent av kåringsnemda i forbindelse med kåring hver vår.

For alle andre raser benytter man dette skjemaet! 

Her finner du listen over alle varmblodstravere godkjent for sædimport i 2011. For alle andre raser legger vi ut informasjon forløpende når godkjenning foreligger!