Høstkåring travhingster

Dotterud Teddy ble kåret på Biri i 2010. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  31.08.2011

I høst er det tre kåringer for travhingster, kåringene er åpne for hingster tre år og eldre.

Varmblodstravere: Bjerke travbane 12.oktober. Innmeldingsfrist 10.september.

Kaldblodstravere: Østersund 6.-7.oktober. Innmeldingsfrist 9.september.
                              Biri travbane 11.-12.november. Innmeldingsfrist 1.oktober.

Innmeldingsavgiften på kr.3000,- blir fakturert. For hingster som blir kåret vil godkjenningsavgift kr.3000,- faktureres i etterkant av kåringen.

Innmelding til Bjerke og Biri sendes Norsk Hestesenter, bruk gjerne det elektroniske innmeldingsskjemaet.
Innmelding til Østersund: tlf: 0046 8 627 21 20