Styrereferat fra NHS

Foto: Øystein Bakken
03.08.2011

Styret ved NHS ønsker mest mulig åpenhet rundt sitt arbeid. Derfor legger vi nå ut styrerefratene på nett slik at alle som ønsker å vite hvilke saker styret behandler kan finne ut av det. Vi har nå lagt ut referatene fra samtlige styremøter så langt i 2011. De finner du her.