Innmeldingsfrister utstillinger: Stav, Fauske, Nannestad og Tynset - Norsk Hestesenter

 

Innmeldingsfrister utstillinger: Stav, Fauske, Nannestad og Tynset

Åstora fikk 1.premie og I i kvalitet på Stav i 2009: Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  10.08.2011

Innmeldingsfristen for å melde hester til utstillingen på Stav er 10.august.
Utstillingen er åpen for hopper tre år og eldre og vallaker fire år og eldre av traverrasene, dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest.

15.august er det innmeldingsfrist til utstillingene på Fauske (24.sept.) og Nannestad (25.sept.). Utstillingene er åpne for unghester, hopper og vallaker av alle raser.

Utstillingen på Tynset 24.september har fått utsatt innmeldingsfrist til 25.august. Utstillingen er åpen for unghester, hopper og vallaker av alle raser.

Det er offisielle klasser for vallaker fire år og eldre. Vallaker må gå bruksprøver på lik linje med hopper. Det er ikke klasser for vallaker 1-3 år.
Fra og med i år er også offisielle klasser for føll av ponnirasene, føllene meldes på som vanlig og må være registrert i NPA for å kunne møte.

Se terminlista for mer informasjon om den enkelte utstilling og det elektroniske innmeldingsskjemaet for å melde på hesten din.