Kampvotering til styret ved NHS

Skrevet av Kari Hustad,  02.12.2011

Under gårsdagens representanskapsmøte sto blant annet styrevalg på sakskartet. Tre styremedlemmer sto på valg. De tre var Per Kolnes, Torgeir Svalesen og Birgit D. Nielsen. Alle tre ble alle gjenvalgt slik som valgkomiteen foreslo.
Som første vararepresentant til styret hadde valgkomiteen foreslått Janne Seilen som sitter i styret i Norges Fjordhestlag. Da kom det benkeforslag på Kristin G.Andresen som sitter i styret i Norges Rytterforbund. Med to kandidater ble det skriftlig avstemning, og resultatet ble jevnt: Janne Seilen fikk 7 stemmer, mens Kristin G. Andresen fikk 6 stemmer.
Første varamedlem til styret ble dermed Janne Seilen, og hun møter fast på NHS' styremøter.
Dermed blir det få forandringer i det nye styret, med unntak av varamedlemmene. 2.vara ble Karl Gamme, tredje vara ble Elin Wolden Andersen.
Ordfører i representantskapet sto på valg, og her ble Camilla Skotvedt gjenvalgt. Ny varaordfører ble Gunnar Bruland fra Norges Fjordhestlag.  
Tina Dale Brauti ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen, mens nye varamedlemmer til valgkomiteen ble Jonas Vevle og Arvid Reiersen.