Norsk-svensk hesteforskning: Klimastudier får mest forskningspenger

Skrevet av Kari Hustad/Stiftelsen Hästforskning,  20.12.2011

Nærmere 35 millioner svenske kroner er bevilget de siste tre åra til hesteforskning i Norge og Sverige. Nå er det gitt klarsignal til 14 nye prosjekter. Tilsammen kom det inn 89 søknader i år til Stiftelsen Hästforskning. Nye tema er blant annet hvordan hesten klarer seg i det nordiske klimaet, resistens hos spolorm hos hest og tiltak for å stoppe den fryktede hestesykdommen kverke.

I tillegg til de 14 nye prosjektene forsetter 27 andre som alle er godt i gang. De fleste forskningsprosjektene styres av forskere ved SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), SVA (Statens veterinärmedicinska Anstalt og NVH (Norges Veterinærhøgskole).

Den største bevilgningen er gitt til et svensk/norsk prosjekt om hvordan det nordiske klimaet påvirker hestens ogdens temperaturregulering. I tre år framover får sporsjektet 3,2 millioner kroner.
 - Både kvalitetet og antallet på søknadene har økt fra i fjor til år, opplyser Peter Kallings, forskningssjef ved Stiftelsen Hästforskning. Det betyr at vi har måttet si nei til flere meget gode prosjekter på grunn av pengemangel.

Sverige og Norge har en samarbeidsavtale om hesteforskning som utløper i 2013. I Sverige er det statlige bidraget til hesteforskningen sterkt truet. Fra norsk side kommer pengene fra Norsk Rikstoto, Norges Forskningsråd og Jordbruksavtalen.  

Du finner samtlige tildelinger her.