Nytt bruksprøvereglement

Snorre fra Dal avla kjøreprøve på kåringen på Starum i 2010
Skrevet av Lena R. Erfjord,  11.02.2011

Bruksprøvereglement for offisielle hesteutstillinger i 2011 er nå klart.

Det er noen endringer fra foregående år. Disse endringene gjør at det er flere muligheter i måten å gjennomføre bruksprøvene på, og flere valgmuligheter for noen raser. Det er en ny kjøreprøve II. Denne åpner for bruk av annen type utstyr enn i kjøreprøve I, og den gjennomføres på egnet bane. I rideprøven er det nå også flere muligheter når det gjelder å vise bevegelsene til hesten/ponnien, bl.a. økninger i trav og galopp.
Kjøreprøve II er foreløpig bare innført for ponni, men flere raser vil etter hvert kunne ta i bruk denne dersom organisasjonen ønsker det.

 Det nye bruksprøvereglementet finner du her!