Svensk hestenæring: Sysselsettingen øker- ridelærer vanligste yrket

Skrevet av Kari Hustad,  28.02.2011

Stadig flere jobber med hest i Sverige. En ny rapport dokumenterer at tallet på fulltidsansatte i svensk hestenæring har økt med 10 prosent siden 2004. 25 000 mennesker arbeider i hestenæringen i Sverige. I tillegg kommer en rekke arbeidsplasser som leverer varer og tjenester til næringen og som ikke er medregnet i rapporten.
- De nye tallene stemmer godt overens med Jordbruksverkets nye hestetelling i Sverige som viser at tallet på hester øker, sier Stefan Johanson som er direktør ved Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).
De vanligste yrkene innen svensk hestenæring er ridelærer, oppdretter, bonde og oppasser. De tre organisasjonene som rapporterer om størst sysselsetting er Svensk Travsport (ST), Svenske Ridsportsförbundet (SR) og Lantbrukarnas Riksförbund.  Du kan lese hele rapporten her.