Hestebransjen vil heve standarden

Skrevet av Kari Hustad,  03.01.2011

Går man til frisøren, henger det alltid et fagbrev på veggen som forteller at frisøren har en ordentlig utdannelse. Slik er det ikke ved norske hestebedrifter. Det er uholdbart, mener hestebransjen selv. Nå kommer Hestebransjens Råd for Kvalitetssikring.

Det finnes om lag 60 000 hester i Norge. Av alle typer hestesport er ridning den meste populære. Det kommer stadig nye mennesker inn i hestesporten. De forventer at opplevelsene med hest skal holde skikkelig kvalitet. Kompetanse, helse, miljø og sikkerhet må stå i fokus for at hestenæringa skal fortsette å vokse. Det mener en arbeidsgruppe som snart vil legge fram en rekke forslag til hva som bør gjøres. Gruppen representerer Norges Rytterforbund, Det Norske Travselskap og Norsk Hestesenter, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Ingen vet hvor mange bedrifter som finnes
Mange hestebedrifter i Norge holder høy standard i dag, men ikke alle. For mange kunder kan det være vanskelig å se hvem som har de beste tilbudene. Ingen kan med sikkerhet si hvor mange som driver med hest i næring slik som for eksempel ridesentre, travtrenerstaller, fjellriding og kanefart. Arbeidsgruppen ser derfor utfordringer med å nå fram til alle hestebedrifter med informasjon.

Vil ha et sertifiseringsskilt
- Vi vil at kunder som kommer til en hestebedrift møtes av et skilt som forteller at bedriften er sertifisert av Hestebransjens Råd for Kvalitetssikring. Det betyr at bedriften holder den standarden som bransjen selv vil ha, samtidig som bedriften er under kontinuerlig oppfølging av bransjens egne rådgivere, forteller Torgeir Svalesen som har ledet arbeidsgruppen.

Vil skjerpe kravene til instruksjon og administrasjon
Bransjestandarden som gruppen nå arbeider med omhandler tema som blant annet hestefag, pedagogikk og sikkerhet.
- Kravene til kompetanse blant dem som driver med instruksjon og administrasjon ved hestesentrene bør skjerpes, mener Svalesen.
Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling for sommeren 2011, slik at høring og beslutningsprosess kan gjennomføres i løpet av høsten samme år. Det betyr at den nye sertifiseringsordningen kan være på plass i 2012.


For ytterligere informasjon:
Torgeir Svalesen                  Hans Kolbein Dale
Mobil  91 18 55 03                Mobil 95 18 87 95             
post@fjellrittet.no              hk-dale@online.no