Lipizzaner, ny avlsplan vedtatt

Siglavy Cattinara 2.pr. I i kvalitet Starum 2008. Foto: Live Ulven
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  27.01.2011

Avlsplanen for lipizzaner er revidert og den nye versjonen ble vedtatt på NHS sitt styremøte 22.januar.

Det jobbes også med en mal for alle avlsplaner der overordnet regelverk og retningslinjer som gjelder alle raser vil samles i en felles del. Arbeidet med malen vil bli ferdigstilt i nær framtid.

Den nyreviderte avlsplanen for lipizzaner finner du under Avl/registrering - Avlsplaner.