Ponnitravinstruktør 1 og 2

Foto:Kari Hustad
25.01.2011

I samarbeid med DNT inviterer NHS til kurs for ponnitravinstruktører samt private som ønsker å lære mer om ponnitrav. Kurs 1 holdes 7.-10.april mens kurs 2 foregår fra 12.-17.september pluss fra 10.-14.oktober. Kursene holdes på Starum. For å kunne delta på kurs 2 må man ha bestått kurs 1.

Kursdeltakerne på kurs 1 for ponnitravinstruktører skal oppnå kompetanse i å lede treninger på ponnitravsamlinger i regi av de lokale travforbund.
Kursdeltagere på kurs 2 skal oppnå kompetanse i å instruere barn og ungdom i ponnitrav i privat regi og i regi av DNT Målgruppe: 
Søkere bør ha et godt praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid med hest, og grunnleggende ferdighet i kjøring og instruksjon. Kurs 1 vil gi kompetanse som ponnitravinstruktør 1 ved bestått eksamen og ved godkjente arbeidsoppgaver.
Kurs 2 vil gi kompetanse som ponnitravinstruktør 2 ved bestått eksamen og ved godkjente arbeidsoppgaver. 
Kursinnhold: Kurs 1: DNT`s organisasjon, lover og regelverk for ponnitrav. Organisere/lede trening med vekt på sikkerhet for kusk og ponni. Pedagogikk med vekt på læring og trivsel. Grunnleggende treningslære, fòring og hestekunnskap. Voltekurs. Øvelser og øvingsutvalg tilpasset trening på forskjellig nivå. Tidsrom: Torsdag 7.april til søndag 10.april.

Kursinnhold Kurs 2:  Didaktikk, læremål, delmål, taksonomi Kjøring med hest. Utarbeidelse og gjennomføring av leksjonsopplegg . Grunnleggende ridning og undervisningsprinsipper. Tidsrom: Første økt: Mandag 12.september til lørdag 17.september.
Andre økt: Mandag 10.oktober til fredag 14.oktober. 

Kursavgift Kurs 1: kr. 5.000
Kursavgift Kurs 2: kr. 12.000
Søknadsfrist: 7.3.2011
Du finner søknadsskjema her