Styremøte NHS

Skrevet av Kari Hustad,  21.01.2011

Styret ved NHS har møte 21. og 22. januar i Oslo. På agendaen står blant annet foreløpig regnskap for 2010 samt driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011. Flere avlsplaner er under revidering, og denne gangen skal avlsplanene for dølehest, nordlandshest/lyngshest , lipizzaner og ponni behandles. I tillegg skal arbeidsgruppa som skal utarbeide et forslag til handlingsplan for de tre særnorske rasene fjordhest, lyngshest/nordlandshest og dølehest legge fram sitt arbeid så langt.