Disputas for PhD-grad - Hanne Fjerdingby Olsen

Hanne Fjerdingby Olsen. Foto: Tore Kvam
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  22.06.2011

Fredag 17.juni disputerte Hanne Fjerdingby Olsen for sin PhD-grad. Avhandlingens tittel er "Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene". Et sammendrag av avhandlingen finner du her.

Veiledere:
Professor Gunnar Klemetsdal, IHA
Førsteamanuensis Jørgen Ødegård, IHA
Professor Theo Meuwissen, IHA
Dr. Thorvaldur Arnason, Svenska Travsportens Centralförbund

Bedømmelseskomitéen besto av :
Rector Ágúst Sigurdsson, Agricultural University of Iceland
Professor Jarmo Juga, University of Helsinki
Professor Odd Vangen, IHA