Nytt norsk medlem i Hesteforskningskomiteen

Charlotte Erichsen Elvebakk er et nytt ansikt i den svensk-norske hesteforskningskomiteen
Skrevet av Kari Hustad,  23.06.2011

Den svensk-norske hesteforskningskomiteen har fått et nytt medlem fra Norge. Hun etterfølger Hans Kolbein Dahle. Det nye medlemmet er veterinær Charlotte Erichsen Elvebakk som har sin faglige bakgrunn både fra Norge og Sverige. Hun er utdannet ved Norges Veterinærhøgskole (NVH) og ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hennes spesialfelt er billeddiagnostikk med hovedvekt på scintigrafi. Hun forsvarte sin doktorgrad i Oslo i 2003 der tema var røntgen, ultralyd og scintigrafi av hestens bekken og rygg. Hun har gjennom åra deltatt på en rekke kongresser over hele verden både som foreleser og deltaker innenfor radiologi og hest. Hun har arbeidet som klinikkveterinær både ved NVH og SLU og som førsteamanuensis ved NVH.
I dag er Charlotte Erichsen Elvebakk tilknyttet Melhus Hesteklinikk like ved Trondheim som hestepraktiserende veterinær. Hun har nylig investert i et mobilt røntgenutstyr som gjør henne i stand til å gjøre undersøkelser ute i stallene. 
Den svensk-norske hesteforskningskomiteen er med på å bestemme tildelingen av midlene til hesteforskning som ligger inne i en felles pott. Forskningsmiljøer i Sverige og Norge kan hvert år søke om ca 20 millioner SEK. Les mer om den svensk-norske hesteforskningsavtalen her.