Sjekker muggsopp i grovfôr

Forsker Astrid Johansen hilser på Chairman Stephen som koser seg med høysilasje i luftegården sin. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  01.06.2011

Et nytt forskningsprosjekt skal gi mer kunnskap om alle hesteeieres skrekk: muggsopp i høysilasje. Forskere ved Bioforsk på Stjørdal og SLU i Uppsala samarbeider, og de har i hele vår reist på kryss og tvers i Norge og Sverige for å samle inn fôrprøver. Prøvene skal nå måles og analyseres. Ulike metoder blir brukt for å måle eventuell muggsopp i prøvene, i tillegg til at forskerne ser på gjæringskvalitet og næringsverdi. Forskerne vil også studere pakkemetoder, bredde, overlapping og antall plastlag som er brukt rundt ballene. All informasjonen blir nyttig for å kartlegge hva som fører til framvekst av muggsopp og forekomst av mykotoksiner i fôret. 
Nylig var forsker Astrid Johansen fra Bioforsk på Starum for å ta fôrprøver i stallen ved NHS.
- I dag vet vi for lite om soppfloraen i innplastet, sterkt fortørka grovfôr til hest. En av grunnene til kunnskapsmangelen er begrensningene som ligger i de tradisjonelle analysemetodene, sier biologen.

Sterk fortørking gir grovfôr som er lettere å håndtere, og som ikke blir frossent om vinteren. Samtidig er det større fare for at det dannes muggsopp i tørr høysilasje. Derfor er forskningsprosjektet ved Bioforsk og SLU mottatt med stor interesse i hestemiljøet.
- Også for meg personlig har reisene rundt om i Norge vært  lærerike og interessante. Jeg har møtt mange hyggelige og engasjerte hestefolk som alle har signalisert at det er viktig med mer forskning og kunnskap rundt grovfôr til hest. Gjennom besøkene har jeg også fått mange nyttige innspill på hva vi bør gripe tak i den videre forskningen vår, sier Astrid Johansen.
Alle som har bidratt med prøvemateriale vil få tilsendt analyserasultatene når de er klare. 
- Resultatene vil ta noe tid å få fram i og med at dette er et forskningsprosjekt, derfor vil de neppe være klare før utpå høsten, sier biologen på Bioforsk.