Åringsutstilling Lom, ny innmeldingsfrist.

Fra utstillingen på Lom i 2009.
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  19.05.2011

Lørdag 18.juni er det utstilling for registrerte åringer av alle raser i Lom. Selv om det ikke arrangeres Fjordingsmartan vil utstillingen for åringer avholdes også i år.

Ny innmeldingsfrist er 30.mai.
Innmelding sendes via NHS sin innmeldingsløsning på nett eller pr. post til Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena.