Hest og Helse med spørreundersøkelse

Hest og helse skal fremme bruk av hesten innen fysisk og psykisk helse. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  13.05.2011

Hest og Helse arbeider med å bruke hesten i helsearbeid, og er en NHS sine stiftere. Nå ønsker organisasjonen innspill på hvordan de kan utvide sine kurstilbud for bedre å møte behovet. Derfor har de satt igang en undersøkelse som skal gi svar på hvem som ønsker kurs og hvilke tema det er behov for å lære mer om. Du kan delta i undersøkelsen her: http://www.surveymonkey.com/s/M3KQWWN

Hest og Helse har i 40 år arbeidet for å fremme bruk av hest i helsearbeid. Med lokalitet på Norsk Hestesenter Starum, har den frivillige organisasjonen samlet kursdeltakere fra hele landet til inspirasjon og læring.

Gjennom sin kursportefølje har Hest og Helse kurset instruktører, tilbydere innen Inn på Tunet, fysioterapeuter og andre med interesse og glød for å bruke hesten innen psykisk og fysisk helse, samt sosialt helsearbeid.
Det brukes godt kvalifiserte kursinstruktører, med bred erfaring. De siste årene har det vært satt fokus på å holde kurs på ulike steder i Norge.

Organisasjonen kurser personer som arbeider i det spennende skjæringspunktet mellom hest og helse, hvor man bruker hesten som virkemiddel i terapi.
Hest og Helse er medlem i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, som deler ut Extra midler. Organisasjonen er ellers til stede for sine medlemmer, både personlige og bedrifter, med hjelp og rådgivning rundt søknader eller andre spørsmål en måtte ha. 

Kursutvikling for Hest og Helse
Det er mange ulike grupper som bruker hest i helsearbeid. For å kunne samle disse, må Hest og Helse ha ett tilbud som tilfredstiller kursdeltakernes interesser, behov og ønsker.

I den senere tid er det kommet frem ønske om flere kurs, fra kursdeltakere som har deltatt på alle kursene Hest og Helse har hatt i sortiementet til nå.
Studieforbundet Natur og Miljø har i denne forbindelse tildelt Hest og Helse prosjektmidler til pedagogisk utviklingsarbeid 2010, for prosjektet ”Kursutvikling for Hest og Helse”.
Hest og Helse ser behovet for ett utvidet tilbud, og ønsker å skape nye kurs på bakgrunn av reelle behov, ønsker og interesser.
Det er ett stort mål å skape kompetanseheving blant deltakerne på de nye kursene, som blir utviklet som følge av prosjektet. Viktigheten av hva kursdeltakerne mener de trenger er stor.
For å kartlegge dette er det nå utarbeidet en spørreundersøkelse. Denne har som mål å gi informasjon om hvem som ønsker kurs, hvilke temaer som er interessante, utformingen på kurset og ikke minst hvor det er ønskelig med kurs.
Alt i alt håper Hest og Helse å skape grobunn for interesse og læring på nye områder innen hesteassistert terapi og andre bruksområder for hest i helsearbeid.
Prosjektgruppen ”Kursutvikling for Hest og Helse” ledes av Eli Mellem.
Epost: eli.mellem@online.no