Hestehjelpskassen 300 år

Kvarterhest-ordningen ble finansiert gjennom Hestehjelpskassen som ble stiftet for 300 år siden. Idag er det NHS som disponerer kassen. (Arkivfoto)
Skrevet av Kari Hustad,  20.05.2011

Hestehjelpskassen er trolig Norges eldste forsikringsordning. Kvarterhestordningen var et av de største samarbeidsprosjektene mellom Forsvaret og sivilbefolkningen.I år er det 300 år siden den ble opprettet, noe som blir markert på flere vis gjennom året.

I går feiret Rustkammeret i
Trondheim jubileet med en egen
utstilling om hesten i Forsvaret.
NRK var også på plass og laget en sak ispedd spennende arkivbilder fra den gang da hesten hadde en viktig rolle i Forsvaret. Se TV-innslag og artikkel om saken her.