Nordlandshest/lyngshest, dispensasjon fra kvoteregulering i 2011

Rambo Råfaks ble kåret og stilt som nr. I i kvalitet på Stav 1.mai. Foto: Kjersti Nerbråten
11.05.2011

Kåringsnemnda for nordlandshest/lyngshest har vedtatt å gi dispensasjon fra kvotereguleringen i 2011 for samtlige hingster som innhear kåringsgrad pr.2.mai 2011.

Det vil si at ingen av hingstene med avlsgodkjenning kommer inn under regelen for kvoteregulering i 2011. Kvotereguleringen vil fra og med 2012 bli fulgt opp i henhold til gjeldende avlsplan.