Rådet for dyreetikk om hestehold

Rådet for dyreetikk mener bl.a. at alle hester bør ha tilgang til beite i løpet av sommeren. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  25.05.2011

Rådet for dyreetikk har laget en uttalelse om hestehold i Norge. Rådet er opprettet av Landbruks-og Matdepartementet, og ønsker å skape offentlig debatt om hvor grensene skal gå for vår utnyttelse av husdyr. I uttalelsen om hestehold blir det gitt tilrådninger rundt tema som blant annet oppstalling/utegang, korreksjonsmidler, hestetransport og hestekompetanse. Du kan lese uttalelsen her.